Introductie Geschiedenis

Geen onderdeel van een categorie

Update Introduction History and Geschiedenis

Beste toekomstige eerstejaars,

Zoals velen van jullie wel zullen weten hebben de maatregelen omtrent het Coronavirus ook enorme gevolgen voor de introductie van nieuwe studenten. Wij van de Introductiecommissie doen ons uiterste best om jullie op de hoogte te houden van alle veranderingen die er zijn omwille van de introductie. Houd de website daarom goed in de gaten om het voorlopige programma van jullie introductietijd in te zien! Op dit moment zullen er online activiteiten plaatsvinden en zullen er een paar activiteiten waarschijnlijk ook fysiek worden aangeboden.

Heb je vragen over de introductie? Mail dan naar: icgeschiedenis.gw@uu.nl — Dear future firstyears,

As many of you will know, the measures concerning the Coronavirus also have enormous consequences for the introduction of new students. We at the Introduction Committee are doing our utmost to keep you informed of any changes that may occur due to the introduction. Therefore, keep a close eye on the website to see the preliminary program of your introduction! At the moment there will be online activities and some activities will probably be offered physically as well.

Do you have any questions about the introduction? Mail to: icgeschiedenis.gw@uu.nl